22
sep

Sensory Marketing, att påverka kunder med hjälp av alla sinnen, blir allt vanligare. En orsak är att forskningen visar att vi som konsumenter påverkas mycket mer av omedvetna intryck än av traditionella budskap i bild och text.

kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm