13
jul

Hur du får nyhetsbrevet att bli läst

Vi möts av mängder av information och budskap varje dag, och när ett mejl dimper ner i inkorgen görs ett snabbt val mellan papperskorgen och läsglasögonen. Chanserna att ditt nyhetsbrev blir läst går dock att påverka – här bjuder vi på några tips.

1. Håll det kort och kärnfullt

Det första, och kanske viktigaste, steget är att snabbt fånga läsarens intresse. Ofta har du bara några sekunder på dig. Välj en rubrik som sticker ut och får mottagaren att vilja läsa mer, och undvik långa, krångliga formuleringar i själva brödtexten. Det ska inte vara ansträngande att läsa ett nyhetsbrev. Det innebär inte nödvändigtvis att meningarna behöver vara korta, men försök att hålla det så innehållsrikt som möjligt och kom snabbt fram till saken. Undvik ett nyhetsbrev som är längre än nödvändigt och var inte rädd för att sålla bort innehåll som inte är relevant. Varje mening ska vara betydelsefull. 

2. Ha koll på vad du vill uppnå

Fundera över ditt syfte med nyhetsbrevet. Vad vill du ha sagt? Vad vill du att läsaren ska känna, tänka eller göra efter att ha läst det? Syftet kan vara allt från att få fler besökare till hemsidan, få en närmare kontakt med kunderna eller öka försäljningen av en viss produkt. Oavsett vilket ger ett tydligt syfte och målbild bättre förutsättningar till att kunna skapa ett nyhetsbrev med effekt.

3. Skapa innehåll som läsarna vill ha

Även om syftet med nyhetsbrevet i slutändan ofta handlar om att sälja, bör inte innehållet bestå av reklam. Fyll istället nyhetsbrevet med det som dina läsare faktiskt vill läsa om. Skapa dig en tydlig bild av din målgrupp och försök att tänka utifrån deras perspektiv. Vad känns värdefullt för dem att läsa om? Kanske kan du ge dem värdefulla råd och tips. Ge dem något som de känner är värt att lägga tid på.

4. Utseendet spelar roll

Både när det gäller disposition och design är det viktigt att hålla nyhetsbrevet snyggt. Det ska kännas professionellt och locka till läsning redan vid första anblicken. Bra är att vara konsekvent och ha ungefär samma disposition i varje nyhetsbrev. Vi människor gillar det som känns bekant, när du får dina läsare känna sig som hemma ökar chanserna att även nästa nyhetsbrev blir läst.

5. Ha en plan

Lägg upp en plan för dina utskick. Skapa en regelbundenhet och bestäm dig för ett visst tidsintervall mellan nyhetsbreven. Kanske skicka iväg ett en gång i månaden eller varannan vecka?

Relaterade artiklar (efter tagg)

   
kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm