29
sep

Kvalitet vinner över kvantitet

Content marketing eller innehållsmarknadsföring har snabbt blivit ett omtalat och omhuldat område. Stora företag investerar allt mer i både själva innehållet och i mer genomtänkta content-strategier.  Men det är många som slarvar med texterna, vilket kan få förödande konsekvenser. 

Som alltid tar det ett antal år innan nya marknadsföringsmetoder mognar. Och enligt en undersökning av Acrolinx är kvaliteten på texterna och språket ofta så bristfällig att det riskerar att få motsatt effekt – det raserar företagets förtroende hos potentiella kunder. I en undersökning gjord av översättningsföretaget Global Lingo svarade 74 procent att att de är uppmärksamma på stavning och grammatik på företags webbplatser, och av dem var det 59 procent som uppgav att felaktig stavning och grammatik kan få dem att avstå från ett köp eftersom de inte skulle känna förtroende för företaget. 

Kvaliteten på texterna i ditt content är alltså minst lika viktig som formen – och betydligt viktigare än mängden innehåll. Samtidigt konstaterar Acrolinx i sin rapport att få företag når upp till acceptabel nivå när det gäller såväl stavning och grammatik som stil, tydlighet och begriplighet. Av de 340 företagen som ingick i undersökningen var det närmare 70 procent som inte fick det ”godkända” värdet 72 på en 100-gradig skala. Snittet var mellan 68 och 70 i alla världsdelar. Tittar man på branscher var snittet mellan 66 och drygt 73 ”poäng”, där detaljhandeln stod för det bästa snittet. Men det är alltså bara ett fåtal företag som når upp till en kvalitetsnivå över 80. Värt att notera är att studien är gjord på stora och kända företag som Gucci, Exxon och Harley-Davidson – företag som inte borde ha brist på resurser för att kvalitetssäkra sitt content. 

Vi på Copyfabriken konstaterar att forskningen ger oss rätt – bra innehåll hänger på bra texter, oavsett vilken typ av content det handlar om.

Källa:

Acrolinx rapport The Global Content Impact Index, mars 2015

 

 

   
kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm